EXKLUSIVT FÖR MÄN

ADD MEN TO CHANGE

Affärsstrategiskt ledarskapsprogram för män.

Vi driver ett affärsstrategiskt ledarskapsprogram exklusivt för män som vill bli bättre chefer. De som deltar i programmet har insikten om vikten av jämställdhet i arbetslivet och programmet ger verktyg för att ta medvetna, inkluderande och affärsinriktade beslut. Det har också blivit ett nätverk med framtidsorienterade män från en variation av arbetsplatser och positioner.

Har du frågor eller vill veta mer?