Archives

14 okt 2016

ADD VISORY BOARD

Vårt advisory board är en affärsutvecklande grupp som hjälper oss att fokusera på vår våra viktigaste målsättningar: Att utveckla normer…

Read more

10 okt 2016

ADD ME TO CHANGE

Är du beslutsfattare, mångfaldsansvarig, förändringsledare eller en engagerad medarbetare. Add Gender tror på att dela erfarenheter och framgångar, därför har…

Read more