BIDRA TILL VÅR FRAMGÅNG

ADD VISORY BOARD

Med fokus på Add Genders affärsutveckling.

Vårt advisory board är en affärsutvecklande grupp som hjälper oss att fokusera på vår våra viktigaste målsättningar:

Att utveckla normer inom företag för att uppnå en jämställd arbetsmarknad i norden till år 2020 och vidare på europanivå till år 2025. Rådet är också ett komplement till vår befintliga kompetens och erfarenhet.

ANMÄL DITT INTRESSE