Add Gender genomför för tredje året i rad byråbranschindexet som mäter jämställdheten i byråbranschen. Den stora nyheten i år är att vi arbetar med Guldvågenpriset med motivet att medvetandegöra för unga reklamare och branschens kunder vilka som också är en bra arbetsplats där de anställda får rätt lön, utrymme och möjlighet att växa – oavsett kön.

Indexet kommer vara ett beslutsunderlag som presenteras för en jury som i sin tur ska utse den vinnare som presenteras på en gala i slutet av november. En annan nyhet är att utöver den enkät som VD för varje byrå svarar på så kommer anställda ha möjlighet att svara på en enkät på 10 frågor då detta har efterlysts vid tidigare år.

De två första åren samarbetade vi med tidningen Resumé och de har även i år hjälpt till med att sprida nudskapet samt med listan på de 50 största byråerna.

Syftet är att skapa en förståelse om hur det ser ut i branschen för att på så sätt kunna lyfta fram framgångsfaktorer för att skapa lösningar för en mer jämställd bransch.

Indexeringen består av tre huvuddelar:

Struktur: Finns en jämställdhetsplan, hur tas den fram och hur ofta uppdateras jämställdhetsarbetet? Har företagen själva gjort en lönekartläggning?

Kultur: Hur hanterar företaget sexuella trakasserier? Har man tagit in extern kompetens för att förbättra sitt jämställdhetsarbete? Uppmuntras manliga arbetare att ta föräldraledigt? Vilken bild av kulturen exponeras externt i byråns reklam? Utmanar reklamen stereotyper?

Könsbalans: Hur ser fördelningen mellan kvinnor och män ut i ledningsgruppen? Hur ser ägandet i styrelsen ut? Hur ser rollerna ut i arbetsgruppen?

Det finns också en fjärde del som fokuserar på drivkrafter och behov. Denna del ingår inte i indexet men används för att skapa förståelse samt förslag för framtida jämställdhetsarbete i branschen.

Ladda ner indexeringen

För att lära dig mer om jämställdheten i byråbranschen kan du ladda ner rapporterna nedan.

Ladda ner: Byrajamstalldhetsindex 2015

Ladda ner: Byråjämställdhetsindex 2014

Ladda ner: Byråjämställdhetsindex 2013

Mer information och kontakt

För mer information och hjälp med att komma vidare, kontakta projektledare Jessica Areborn.