Emil har en Filosofie Magister examen i Konstvetenskap och visuell kommunikation från Linköpings universitets program för kulturvetenskap. Som kulturvetare har Emil fokuserat sig på konst och litteratur från 1700-1800-talen, gestaltningar av HBTQ-personer inom kulturen och normkritisk museipedagogik.

Emil har arbetat med att ta fram olika pedagogiska koncept för museer med fokus på hur de samlingar och fasta utställningar kan genomlysas på ett annat sätt. Ett exempel är I Kalla krigets skugga ett skolprogram som utvecklades för Flygvapenmuseum 2013 med fokus på den fasta utställningen om folkhemmet och vilka andra perspektiv från den tiden som kan lyftas upp. Hösten 2012 var Emil med på en konferens anordnad av Historiska museets Jämusprojekt (jämställda museer) där han pratade om sina erfarenheter och hur elevers syn på samhället kan ändras genom konst som utgångspunkt.

Andra koncept har varit att organisera utställningar, pedagogiska program eller hela arrangemang från första idé till slutrapport. Sedan 2008 anordnar Emil Linköpings Regnbågsvecka för RFSL Linköping där han även har ansvar för utbildningsverksamheten. Våren 2013 arrangerade han inom ramen av samarbetet OM: utställningen Men hur ser du ut, egentligen!? på Galleri Kronan i anslutning till Norrköping Pride.

Emil arbetar även om metodutveckling där kultur blir ett redskap för att diskutera frågor kring normer, genus och maktstrukturer. Med hjälp av drama-, skriv- och konstövningar har Emil utbildat lärare och elever runt om i landet och genom ett roligt sätt fått dem att öppna ögonen och se saker de inte tänkt på förut.

Som föreläsare har Emil utbildat färdtjänstförare i Göteborgs kommun, vårdpersonal i Kalmar län och kommunalanställda i Ängelholms kommun. På ett engagerat och passionerat sätt med glimten i ögat får han publiken att skratta sig igenom föreläsningen samtidigt som de lär sig något nytt.

Förutom sin akademiska utbildning har Emil Åkerö 15 års erfarenhet av kulturlivet som skribent för olika tidningar och tidskrifter, teaterledare för ungdomar, skådespelare och gymnasiala studier i konst. Det gemensamma är Emils förmåga att analysera och se samband för att skapa synergieffekter, mervärde och tydligt resultat. Samt hans devis att det blir roligare och lättare att relatera till om kulturen används som utgångspunkt.

AKTUELLT

Deltar vid Riksutställningars Intensivdagar, tillsammans med Karin Bogren från Get to Work, med ett spår om hur museisektorn kan arbeta med etniskt mångfald vid rekrytering. November 2014.

Halvdagsutbildning om bemötande och normmedvetande för medarbetare som arbetar med publik verksamhet. September 2014.

Heldagsutbildning i jämställdhetsintegrering för Statens Musikverk för samtliga medarbetare tillsammans med Jenny Claesson. Mars 2014.

 

                                                                         

emil3 (1)

mail-ikon emil.akero@addgender.se

Blogginlägg av Emil Åkerö.

Mer om Emil Åkerö på Kuppproduktion

 

 

 

TILLBAKA TILL VÅRA EXPERTER