Hannah Lemoine ingår som expert i Add Genders jämställdhets- och kommunikationsteam.
Kommunikation är A och O i strävan efter större perspektiv, om det så gäller skriven text, bildspråk eller för den delen det som aldrig sägs. Det första steget till förändring är medvetenhet om hur vi formar och återskapar världen, och förståelse för normernas konsekvenser. Hannah applicerar på ett pedagogiskt och lättförståeligt vis kommunikativa perspektiv och normkritik på allt från analyser och granskningar till föreläsningar och workshops.

Tidigare utbildningar har bland annat handlat om jämställd kommunikation, bildspråk, jämställdhet i en historisk kontext, könsnormer och dess konsekvenser, samt feminism och mansfrågor. Hannah har bland annat utbildat Tillväxtverkets kommunikatörer och kommunledningen i Hagfors, jämställdhetsgranskat såväl hela byråbranschen som marknadsförings- och kommunikationsmaterial samt officiella hemsidor, och även utfört en förstudie om jämställdhet i stadsplaneringen för Malmö Stad.

Hannah har en dubbel fil. Kand. i genusvetenskap och media- och kommunikationsvetenskap. Hon har även erfarenhet och utbildning inom både filmbranschen och det sexualpolitiska fältet.

 

AKTUELLT

Utformning av Add Genders kommunikationspaket.

Jämställdhetsindexering av Byråbranschen, i samarbete med Resumé.

Kompetensutveckling för kommunledning i inkluderande kommunikation inom ramen för Projekt Värdegrund i nutid, Hagfors kommun.

                                                                         

mail-ikonhannah.lemoine@addgender.se
 bubbla-telefon-vit 0707-69 47 40

Blogginlägg av Hannah Lemoine.

Hannah Presbild

 

 

TILLBAKA TILL VÅRA EXPERTER