Jessica är samarbetspartner på Add Gender och besitter flera års erfarenhet från konsultvärlden på PwC där hon främst jobbade med förändringsprojekt [i gruppen People & Change] och initierade avdelningens omfattande jämställdhetsarbete. Med en BA (Hons) i International Management från Storbritannien och fyra års arbetslivserfarenhet från Frankrike har hon även stor erfarenhet av att jobba i olika kulturella sammanhang. Jessica är proaktiv och entusiasmerande och övertygad om jämställdhetens positiva inverkan på näringslivet och offentlig sektor.

AKTUELLT

Workshop i jämställdhet, normer och jämställd kommunikation, WINGS – Lunds Universitet, 2015

Tre halvdags-workshops på uppdrag av det kvinnliga nätverk för de naturvetenskapliga ämnena (WINGS). Add Gender utbildade i jämställdhet, normer och medvetenhet kring fördomar, samt jämställd kommunikation med fokus på att hjälpa deltagarna hitta verktyg för att själva kunna driva jämställdhetsarbetet framåt.

Workshop i jämställdhet och jämställdhetsintegrering, Life Academy, 2015

Halvdags-workshop i jämställdhet och jämställdhetsintegrering med grupp från åtta olika länder som gick en Sida-finansierad utbildning i energieffektivisering. Workshopen gav deltagarna grundläggande kunskap och förståelse för betydelsen av jämställdhet samt introduktion för verktyg kring jämställdhetsintegrering.

Genusanalys av strategidokument och second opinion på utvalda dokument för Region Värmland, 2015

Samarbetspartner, Priset Guldvågen, 2015

Sponsor och expertrådgivare för det nylanserade priset Guldvågen som syftar till att lyfta de byråer som är bäst på det interna jämställdhetsarbetet. Priset delades ut hösten 2015. 

Medarbetarenkät och rekommendationer, PwC, 2015 

Medarbetarenkät anpassad efter kundens specifika behov och tidigare arbete för att hjälpa dem identifiera fokusområden för att kunna ta sitt jämställdhetsarbete vidare. Add Gender levererade sedan en djup analys med fokusområden anpassade till företagets företagsvärderingar och strategiska arbete. 

Nulägesanalys och rekommendationer, NetEnt, 2015 

Utvecklade en kundanpassad medarbetarenkät som skickades till företagets 500 medarbetare och kompletterades med sju djupintervjuer med nyckelpersoner på företaget. Resultaten resulterades i en rapport med förbättringsförslag för företaget att nå sina mål för sitt ambitiösa och branschledande jämställdhetsarbete. Resultaten presenterades för ledningsgrupp och vid en intern workshop.

                                                                            

mail-ikonjessica.areborn@addgender.se

Kontakt0736-226979

Blogginlägg av Jessica Areborn.

Jessica på LinkedIn.

 

 

 

 

TILLBAKA TILL VÅRA EXPERTER

Kontakt: