Här finner du normingenjörer som undersöker din organisations byggstenar för inkludering. Vi tolkar och rekonstruerar dessa med utgångspunkt i affärsidén, kunder och medarbetare. Vi hittar alltid det som redan fungerar bra hos er. Det är så här vi bygger tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller.


Därför är vi normingenjörer:

Jämställdhet och genus handlar om så mycket mer än om kvinnor, män och kön. Det handlar framförallt om normer.

Det är dessa vi är tränade i att både ringa in och att bygga om.