Efter att ha arbetat med jämställdhet inom folkbildning och ideell sektor sedan mycket unga år bestämde sig Pernilla Alexandersson år 2008 för att starta ett konsultföretag med fokus på affärsinriktad jämställdhet. Tanken var att ta sikte på en topposition inom en bransch med otaliga affärsmöjligheter i ett land som ser sin jämställdhet som en del av sitt varumärke. Resultatet blev Add Gender och idag är hon VD och jämställdhetsexpert med inrikting just på innovation, entreprenörskap och affärsutveckling.

Pernilla har en filosofie kandidatexamen i genusvetenskap och är diplomerad affärsinriktad projektledare via IHM Business School. Pernilla är också styrelseledamot och en av grundarna till branschorganisationen Genusföretagarna. Tillsammans med Add Genders Jenny Claesson och några fler kollegor i branschen är hon också utvecklare till metoden JÄMLEAN.

Hennes expertområden är affärsstrategi, projektledning och innovation. Hon har utbildat flertalet organisationer inom affärsinriktad jämställdhet och har även genomfört planering och utbildning inom jämställdhetsintegrering.

Pernilla är också en mycket uppskattad föreläsare, utbildare, moderator och workshopledare.

CERTIFIERAD MAKTTEKNIKER

Pernilla har länge föreläst och utbildat utifrån Berit Ås’ berömda härskartekniker. Sedan hösten 2013 är hon av Retorikkonsult Sverige ”Certifierad Makttekniker” och tar därmed förståelsen för språkets maktperspektiv till nästa nivå. Makttekniker ger oss förståelse för den relationella dynamiken mellan identiteter, konflikter och samtalsämnen, och fångar på ett revolutionerande sätt språket som maktmedel. En förståelse som om vi står utan, gör oss dåligt rustade för framtidens frågeställningar inom ledarskap, arbetsmiljö och jämställdhet.

Pernillas certifiering är ”ett bevis på exceptionell förståelse av maktutövning genom språket” och Add Gender har med makttekniker ytterligare utökat sitt erbjudande för att ge verktygen som förändrar – för ett inkluderande ledarskap. Makttekniker lämpar sig bra som både föreläsning, fristående utbildning eller workshop och som en del av en mer övergripande ledarskaps- och jämställdhetsutbildning.

_______________________________

mail-ikon pernilla.alexandersson@addgender.se

Kontakt0767-877877

Blogginlägg av Pernilla Alexandersson.

Pernilla på LinkedIn.

 

AKTUELLT

Processledare och utbildare för Region Blekinge – ”Jämställdhet som en del av social hållbarhet”

Wikimedia Sveriges jämställdhetsarbete – policy och kompetensutveckling

Skövde spelutbildning – återkommande föreläsare på spelanalyskursen

Change Maker Educations – återkommande föreläsare inom genus och jämställdhet på arbetsmarknaden

Förbättringsanalyser och skapande av interna styrdokument kring mångfald och jämställdhet, bland annat Strängnäs kommun, SKAP, Sveriges författarförbund med flera

Workshops i stresshantering, kreativitet och normer kring genus och gruppprocesser

TIDIGARE – URVAL

Workshopledare ”Jämställdhet som konkurrensfördel” Region Värmlands konferens Schyst, oktober 2014

Föreläsare Estrad på ESBRI, november 2014

Analys av ungdomspolitik och Lupp-resultat ur ett jämställdhetsperspektiv, 2014

En av huvudtalarna på Luleå Tekniska Universitets inernationella konferens ”Equality Growth and Innovation”, 2013

Inspirationsföreläsare på Entrepreneurs Academy, Uppsala Universitet, 2013

Moderator och föreläsare på flertalet event om jämställd tillväxt, 2011-2014

Veckans akademiker via SACO vecka 42 år 2012

Genusanalys av Region Värmlands utvecklingsprogram, 2012

Föreläsare på Nordic Game om jämställdhet och spelindustrin två år i rad, 2012 och 2013

Utförare och rådgivare i Sörmlandsidrottens projekt Tänk Jämt, 2011-2013

Författare till Brinntid, en bok om stress och ojämställdhet, 2012

 

 

TILLBAKA TILL VÅRA EXPERTER