En metod för att skapa en mer jämställd och inkluderande ungdomsverksamhet.

Hur kan ungdomsledare vara med och skapa en trygg och inkluderande verksamhet för alla? Kan din arbetsplats bli bättre på att jobba med jämställdhet? Och hur gör man egentligen – i praktiken?

Nu släpper Add Gender en ny upplaga av Samspelskalendern – en kalender som stöttar ledare och personal inom ungdomsverksamhet att skapa en mer jämställd och inkluderande fritid. För att du på ett roligt och effektivt sätt ska kunna arbeta metodiskt med jämställdhet!

Samspelskalendern är ett kreativt verktyg bestående av information och praktiska övningar för planering, diskussion och reflektion kring jämställdhet och inkludering. Samspelskalendern riktar sig till alla som arbetar med unga, oavsett verksamhet. Kalendern innehåller kompetensutveckling, övningar och mål för varje månad för att integrera arbetet i verksamheten. Meningen är att kalendern ska vara flexibel och anpassningsbar till hur arbetet läggs upp internt. Begripligt, användbart och roligt helt enkelt! Allt för att underlätta det dagliga arbetet och tillsammans kunna sträva mot en mer jämställd och inkluderande verksamhet för unga!

Arbetet med samspelskalendern startade som ett samarbete mellan kommunen och fritidsverksamheten i Järfälla. Metoden utvecklades av Add Gender och testades i kommunens fritidsverksamhet under 2015, i nära samråd med verksamhetens personal – de som gör den verkliga skillnaden. Under utvecklingens gång blev det tydligt hur viktig just personalens roll var i att skapa en inkluderande miljö. Flera ungdomar sa till och med att de kom till verksamheten just för att de gillar personalen. För att kunna sprida våra erfarenheter och slutsatser från Järfälla till en bredare målgrupp har vi på Add Gender utvecklat en ny upplaga av Samspelskalendern.

Vi har haft i åtanke att både skapa en medveten arbetsplats för er som jobbar och en trygg plats för alla de ungdomar som ni möter under året!

bullar

Samspelskalendern köper du enkelt genom att skicka ett mail till: Nakima.ackerhans.schreiber@addgender.se