Resan till den jämställda platsen

All statlig verksamhet har krav på sig att jämställdhetsintegrera sin verksamhet, det vill säga att utvärdera och ta hänsyn till kvinnor och män som medborgare och att arbeta för de jämställdhetspolitiska målen som regeringen satt upp. Det är lockande att tro att vi planerar och bygger städer neutralt men när vi lägger på ett könsfilter ser vi exempelvis att kvinnor oftare känner sig otrygga i det offentliga rummet och använder det mindre. Därför har Belatchew Arkitekter och Add Gender arbetat med projektet “Resan till den jämställda platsen” under 2015 för att förbättra arbetet med jämställdhetsintegrering av stadsplanering.

Projektet fick stöd av Boverket och genom att koppla på Malmö stad och Nacka kommun har det unika samarbetet mellan jämställdhetsexperter och arkitekter lett till att metodutvecklingen blivit möjlig. För att bygga broar mellan projektparternas områden och skapa lärdomar har en jämställd plats gestaltats i medborgardialog med ungdomar i Nacka kommun. Parallellt har intervjuer och workshops med stadsplanerare genomförts med fokus på metodutveckling.

MethodKit för jämställda platser

Resultatet av projektet blev MethodKit för jämställda platser. Det är ett analogt kortbaserat verktyg för stadsplanerare och finns på både svenska och engelska.

Kortleken består av 30 kort och innehållet riktar sig till både arkitekter, stadsplanerare, politiker och medborgare. Med verktyget behöver vi inte börja från ruta ett, utan skapar jämställdheten inom ett specifikt uppdrag utifrån ett väl genomtänkt ramverk. Kortleken kan användas var som helst i stadsplaneringsprocessen, från översiktsplanering till detaljplanering, vilket gör den flexibel och lättanvänd.

Köp MethodKit för jämställda platser på svenska eller engelska på www.methodkit.com.

MethodKit för jämställda platser

MethodKit för jämställda platser består av 30 noga utvalda kort