Vi samlar på jurister, kommunikationsproffs, ledarskapsexperter, HR-specialister och kopplar de bästa till oss. Kvalitén säkerställer vi med hjälp av Add Genders fältkodex och våra certifieringar. Vi fokuserar på och förstärker det som redan fungerar i din organisation.

Kompetensutveckling

På ytan kan jämställdhetsarbete verka självklart och rentav enkelt – klart vi ska ta vara på allas talang och kompetens – men det är i sin konkretaste form påfallande komplext. Våra föreläsningar, utbildningar och workshops utrustar individen och gruppen med det som behövs för den fortsatta resan till en mer jämställd framtid. Våra normingenjörer reder ut begrepp, inspirerar, konkretiserar och gör jämställdhet och mångfald användbart, begripligt och roligt!

Kartläggning

Framtiden är snurrig. Det är för att det kan vara svårt att bestämma sig; Vilken riktning är den bästa? Vilka beslut ska tas – och när ska de tas? Våra normingenjörer kartlägger utvalda vrår eller hela er verksamhet, alltifrån upplägget för er jämställdhetsplan och genusmedveten innovation till verksamhetens positionering inom mångfald i stort. Varje kartläggning resulterar i ett inspirerande beslutsunderlag med konkreta rekommendationer där framtiden garanterat blir till ett häpnadsväckande förflutet.

Rådgivning

Vår rådgivning är faktabaserad, modig, väl avvägd och har alltid er verksamhets bästa i åtanke. Små beslut ger stor effekt på sikt och jämställdhet har blivit ett område där ingen längre har råd att chansa. Därför fångar våra normingenjörer upp er om ni har gått vilse eller håller er i handen när ni utforskar nya stigar. Expertpaneler, referensgrupper, personlig rådgivning, brainstorming – vi belyser fler perspektiv inom samtliga fält som berör er verksamhet.